Beredningen av den nationella utsläppshandeln inom vägtransporter inleds – arbetsgrupp tillsatt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2021 16.14 | Publicerad på svenska 17.3.2021 kl. 11.54
Pressmeddelande
Motorvägen i Helsingfors (Bild: Juha Tuomi/Rodeo)
Motorvägen i Helsingfors (Bild: Juha Tuomi/Rodeo)

Kommunikationsministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgrupp som ska bedöma och bereda genomförandet av den nationella utsläppshandeln inom vägtransporter. Arbetet är en del av beredningen av färdplanen för fossilfria transporter.

Ordförande för arbetsgruppen är Niko-Matti Ronikonmäki, ledande sakkunnig vid kommunikationsministeriet. Medlemmar i arbetsgruppen är regeringsrådet Matleena Kurki-Suutarinen och specialsakkunnig Tuuli Ojala från kommunikationsministeriet, ledande sakkunnig Outi Ampuja och direktör Jarno Ilme från Transport- och kommunikationsverket, ledande sakkunnig Johanna Pakkala från Energimyndigheten, industrirådet Juhani Tirkkonen från arbets- och näringsministeriet, specialsakkunnig Ilari Valjus från finansministeriet samt specialsakkunnig Ville Laasonen från miljöministeriet.

Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. Åtgärderna i färdplanen gäller vägtrafiken, som orsakar merparten av utsläppen från trafiken och transporterna.

Arbetsgruppen som nu tillsatts har till uppgift att ta fram en heltäckande bedömningspromemoria där man bedömer och bereder de åtgärder som genomförandet av den nationella utsläppshandeln förutsätter samt tidsramen för genomförandet av åtgärderna. Utsläppshandeln inom vägtransporter bereds för den händelse att man med hjälp av metoderna i första och andra fasen av färdplanen för fossilfria transporter inte i tillräcklig utsträckning kan minska utsläppen från transporter.

Hösten 2021 ska regeringen bedöma om de beslut som fattas på EU-nivå samt de nu föreslagna metoderna i färdplanen räcker till för att halvera växthusgasutsläppen från inhemska transporter före 2030. Om målet inte verkar uppnås, kan regeringen fatta beslut om ytterligare åtgärder ur den tredje fasen.

Medlemsstaternas interna utsläppshandel inom vägtransporter regleras för närvarande inte av lagstiftning på EU-nivå. Det finns inte heller någon nationell lagstiftning för utsläppshandel inom vägtransporter. 

Vad händer härnäst?

Mandatperioden för arbetsgruppen som ska bereda den nationella utsläppshandeln inom vägtransporter är 3.3-1.12.2021.

Statsrådet fattar våren 2021 ett principbeslut om färdplanen för fossilfria transporter.

Ytterligare information:

Niko-Matti Ronikonmäki, ordförande för arbetsgruppen, ledande sakkunnig, tfn 050 514 2493, Twitter @ronikni