Beredningen av avregleringen av den regionala tågtrafiken i Södra Finland avbryts

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2019 11.03 | Publicerad på svenska 27.6.2019 kl. 11.05
Pressmeddelande
Närtåg i Vanda. (Foto: Suratwadee Rattanajarupak / Shutterstock)
Närtåg i Vanda. (Foto: Suratwadee Rattanajarupak / Shutterstock)

Kommunikationsminister Sanna Marin har beslutat att avbryta beredningen av avregleringen av den regionala tågtrafiken i Södra Finland. Under beredningen har det blivit uppenbart att konkurrensutsättningen inte kan genomföras enligt planerna.

Orsaken till avbrottet är bland annat att Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) som bäst utreder möjligheterna att ansluta Träskända till HRT:s ansvarsområde. Om Träskända fogas till HRT-området innebär det stora förändringar i den totala volymen regional tågtrafik som ska upphandlas och biljettintäkterna från den.

Dessutom har de bolagsarrangemang som en jämlik konkurrensutsättning kräver inte genomförts. Avsikten var att VR-Group Ab (VR) från den övriga verksamheten skulle avskilja den tågmateriel samt vissa depåer och stationsfastigheter som används i den regionala tågtrafiken i Södra Finland.

Konkurrensutsättningen av HRT:s närtågstrafik har inletts  

VR har med stöd av ett avtal med kommunikationsministeriet ensamrätt till persontågstrafiken i Finland till utgången av 2024. VR:s ensamrätt gäller all persontrafik på järnvägarna i Finland med undantag för HRT:s tåg i närtrafik.

Konkurrensutsättningen av HRT:s närtågstrafik pågår som bäst. Det vinnande transportföretaget i upphandlingen offentliggörs sannolikt på våren 2020. Avsikten är att de upphandlade transporttjänsterna ska bli tillgängliga för allmänheten sommaren 2021.

Vad händer härnäst?

Enligt regeringsprogrammet ska persontrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens med beaktande av resultaten från den konkurrensutsättning av närtrafiken som HRT gör och den fortsatta upphandlingen ska genomföras enligt Open Access-modellen.

Den fortsatta utvecklingen av spårtrafiken behandlas som en del av den riksomfattande trafiksystemplanen vars beredning just har inletts.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400