Bättre taxitjänster också utanför kommuncentren

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2009 13.53 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Kommunikationsministeriet föreslår en precisering av lagen om taxitrafik, så att taxitjänsterna blir bättre tillgängliga för invånare som bor utanför kommuncentren och invånare i kommuner som förlorat sin självständiga ställning i samband med kommunsammanslagningar. Målet med lagändringen är också att göra förfarandet med taxitillstånd klarare.

Regeringen beslutade om innehållet i propositionen till lagen om taxitrafik torsdagen den 28 maj. Avsikten är att lagen träder i kraft i juni 2009.

Med lagändringen underlättar man beviljandet av taxitillstånd till de sammanslagna kommunerna i samband med kommunsammanslagningar och till områden som ligger utanför kommuncentren. Målsättningen är att man förbättrar tillgången på taxitjänster för invånarna i de här områdena och att man sänker transportkostnaderna för enskilda personer och samhället genom att taxiresorna blir kortare.