Bättre konsumentskydd för användarna av kommunikationstjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2010 13.37 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Ersättningssummorna som betalas till användarna av kommunikationstjänster stiger och innehållet i avtalen blir exaktare. De ändringar i kommunikationsmarknadslagen som gäller konsumentskyddet träder i kraft i början av 2011.

De standardersättningar och -kompensationer som betalas till konsumenten i situationer då tjänsterna fördröjs eller avbryts stiger till 20 euro för varje påbörjad vecka och den högsta summan stiger till 160 euro. Orsaken till höjningen är att konsumentens kostnader för att reda ut fördröjningen har stigit.

I avtal som gäller bredbandsförbindelser bör man i fortsättningen alltid nämna också variationsintervallet för förbindelsens dataöverföringshastighet. Överföringshastigheten är numera oftast definierad som den teoretiska maximihastigheten.

Då man tillräckligt noggrant kommer överens om bredbandstjänstens egenskaper, vet konsumenten hurdan tjänst man enats om att ska levereras. Då är det också lättare att påtala fel i tjänsten.

Telebolagen får en ny förpliktelse att meddela direkt till tjänstens användare om betydande störningar eller fel i kommunikationsnätet eller i kommunikationstjänsten.

Ytterligare information
konsultativa tjänstemannen Kaisa Laitinen, tfn (09) 160 28608 eller 040 772 7643