Avtalet om taxitrafik över norra gränsen mellan Finland och Sverige träder i kraft

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2012 13.21 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Avtalet om den gränsöverskridande taxitrafiken mellan Finland och Sverige träder i kraft den 25 november. Avtalet gör det möjligt att fortsätta den taxitrafik som bedrivs i dagsläget och att vidareutveckla taxitransporterna.

Med avtalet skapas gemensamt överenskomna spelregler för taxitrafik över riksgränsen i norr. Avsikten är att utveckla det nordliga gränsområdet mellan Finland och Sverige, att undanröja gränshinder och att utveckla företagsamhet, sysselsättning och befolkningens välfärd.

Statsrådet godkände en förordning för att stadfästa ikraftträdande av avtalet den 8 november.

I avtalet ingår bestämmelser om taxiföretagens skyldigheter och om hur taxitrafik får utövas.

Bakom avtalet ligger bristen på taxiservice i Norra Sverige. På grund av detta har taxiföretag från Norra Finland redan i flera år kört taxi även på den svenska sidan. De finska taxiåkarna har regelbundet utfört skolskjutsar, körningar av äldre personer och beställda taxitransporter. På motsvarande sätt har de svenska åkarna kunnat köra över gränsen till Finland. Nu är det meningen att göra denna praxis officiell och reglera den noggrannare.

Ytterligare information:
Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 0295 34 2544