Asta Sihvonen-Punkka Kommunikationsverkets generaldirektör

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2011 13.23 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.36
Pressmeddelande

Statsrådet har den 20 januari 2011 utnämnt ekonomielicentiat Asta Sihvonen-Punkka till tjänsten som Kommunikationsverkets generaldirektör. Sihvonen-Punkkas mandattid börjar den 1 mars 2011 och upphör den 30 september 2015.

Asta Sihvonen-Punkka flyttar över från Energimarknadsverket där hon har verkat som överdirektör sedan 2002 och direktör sedan 1998. Tidigare har hon verkat som bland annat biträdande direktör vid Konkurrensverket. Sihvonen-Punkka har sedan 2008 fungerat som ordförande för EU:s elmarknadsarbetsgrupp.

Kommunikationsverket är en myndighet som är underställd kommunikationsministeriet. Verket har som uppgift att säkerställa datasäkerheten i Finland och se till att kommunikationsnäten och kommunikationsmarknaden fungerar störningsfritt och effektivt och att konsumenternas ställning är tryggad.

Närmare information:

Kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742