Asta Sihvonen-Punkka fortsätter som generaldirektör för Kommunikationsverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2015 13.24 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 13 augusti 2015 ekonomie licentiat Asta Sihvonen-Punkka till generaldirektör för Kommunikationsverket. Mandatperioden börjar den 1 oktober 2015 och upphör den 30 september 2020.

Sihvonen-Punkka har varit verkets generaldirektör sedan 2011. Hon kom till Kommunikationsverket efter att ha verkat som överdirektör vid Energimarknadsverket och före det som biträdande direktör vid Konkurrensverket.

Sedan 2014 är Asta Sihvonen-Punkka vice ordförande för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications) och sedan 2011 medlem av organets tillsynsnämnd. Åren 2008-2011 var hon ordförande för EU:s elmarknadsarbetsgrupp.

Kommunikationsverket är en myndighet som lyder under Kommunikationsministeriet. Verket har som uppgift att övervaka och främja kommunikationsmarknaden och kommunikationstjänsterna i Finland. Det ska dessutom se till att kommunikationsförbindelserna i landet är mångsidiga, välfungerande och säkra. Kommunikationsverket har omkring 240 anställda.

Mer information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 342 389