Arbetsgruppsrapport om bansträckningen till Ishavet publiceras i januari

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2018 11.54 | Publicerad på svenska 14.12.2018 kl. 12.03
Pressmeddelande

Mandatet för den arbetsgrupp som behandlat Ishavsbanan till Kirkenes löper ut i dag den 14 december. 

Sametinget har begärt förhandlingar enligt 9 § i sametingslagen om utkastet till utredning. Förhandlingarna mellan sametinget och kommunikationsministeriet förs den 21 december. Publiceringen av arbetsgruppens rapport kommer därför att skjutas upp till januari. 

Det är fråga om en preliminär utredning, dvs. varken Finland eller Norge har fattat beslut om byggandet av banan eller om bansträckningen. Den arbetsgrupp som behandlat Ishavsbanan sammanträdde sista gången den 27 november i Helsingfors. 

Kommunikationsministeriet tillsatte i maj en arbetsgrupp mellan Finland och Norge med uppgift att utreda centrala frågor i samband med bansträckningen till Kirkenes, bl.a. samerna som urfolk, miljön, tillståndsförfaranden, kostnader, finansieringsstruktur och finansieringsmodell.

Ytterligare information:
Sabina Lindström, arbetsgruppens ordförande, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 040 527 6103