Arbetsgrupp: Nytt fartyg tryggar trafiken i Kvarken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2012 11.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Arbetsgruppen presenterar en ny verksamhetsmodell för tryggandet av fartygstrafiken i Kvarken. Det långsiktiga målet inom modellen är anskaffning av ett nytt fartyg planerat för trafikering i Kvarken, som är miljövänligt och lätt tar sig fram i is. Det nya fartyget skulle trygga trafiken mellan Vasa och Umeå och möjliggöra en utveckling av fartygens näringslivsaspekt, och i synnerhet öka godstrafiken.

Trafiken är i behov av ett nyare fartyg, då fartyget som i nuläget trafikerar sträckan är långsamt och har dålig isrörlighet, vilket gör trafiken osäker.

I modellen som föreslås av arbetsgruppen skulle aktörerna på området ansvara för trafiken och det nuvarande kollektivtrafikstödet slopas.

- Jag anser att den nya verksamhetsmodellen som presenterats är en bra lösning på lång sikt. Den är även förenlig med den nya trafikpolitiken, då den utgår från kunden och beaktar de miljökrav som ställs på sjöfarten, sade minister Kyllönen vid tillfället då rapporten överlämnades den 11 oktober 2012.