Arbetsgrupp föreslår medieavgift för offentlig service

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2009 15.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.51
Nyhet

Den arbetsgrupp som tänkt igenom Rundradions finansiering och public service-verksamhet föreslår att den nuvarande televisionsavgiften ersätts av en medieavgift för offentlig service, som automatiskt uppbärs av alla hushåll och företag av en viss storlek. Medieavgiften skulle vara lägre än televisionsavgiften.

Den parlamentariska arbetsgruppen ledd av riksdagsledamot Mika Lintilä (C) överlämnade sin slutrapport till kommunikationsminister Suvi Lindén den 23 april.

För att den offentliga servicens oberoende ska garanteras anser arbetsgruppen att finansieringen också i fortsättningen bör bestå av avgifter som betalas av medborgare och sammanslutningar. Avgiften skulle inte längre vara bunden till att man äger en tv-apparat och samtidigt frångår man systemet med granskning av televisionsavgiften.

Avgiften för ett enskilt hushåll beräknas sjunka från nuvarande 224,30 euro till cirka 175 euro. Hushållet omfattar de personer som är fast bosatta i samma bostad eller på samma adress.