Arbetet för att utveckla statens trafiknät kör igång

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2016 13.18 | Publicerad på svenska 18.4.2016 kl. 13.23
Nyhet

Kommunikationsministeriet inleder beredningen av en reform för att utveckla trafiknätet och finansieringen av det. Målet är att skapa en ekonomiskt hållbar verksamhetsmodell som ger verktyg för att underhålla och utveckla trafiknätet på ett långsiktigt sätt.

Under projektets gång utreds möjligheterna att låta ett statsbolag svara för underhåll och utveckling av det statligt ägda trafiknätet. Avsikten är att statsbolaget ska kunna inleda sin verksamhet vid ingången av 2018.

Statens trafiknätsbolag avses i huvudsak finansiera sin verksamhet med kundavgifter som fastställs på basis av användningen av trafiknätet. Syftet är att kundavgifterna ska ersätta en del av de nuvarande skatterna och avgifterna inom trafiken.