Användningsplanen för radiofrekvenser uppdaterades

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2014 12.27 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Nya radiofrekvenser kommer att tas i bruk, vilket möjliggör grundandet av nya radiokanaler och förbättrad samt utökad mottagning av nuvarande radiokanaler.

Kommunikationsministeriet har reviderat den 30 juni 2014 ikraftträdda förordningen om användningsplanen för radiofrekvenser. Den nya förordningen träder i kraft den 15 juli 2014.

I och med ändringen blir åtta nya koncessionsberoende frekvenshelheter för radioverksamhet lediga i medelstora och mindre städer runtom i Finland. Dessutom blir en koncession ledig då en nuvarande koncession upphör att gälla.

Koncessionerna för frekvenshelheterna blir lediga att sökas i augusti 2014. Utgående från ansökningarna bestäms om lov beviljas för nya radiokanaler eller om nuvarande radiokanalers täckningsområde utökas.
I samband med ändringen kommer också nuvarande frekvenshelheter att få ökade frekvensmängder, och vissa frekvensändringar kommer också att göras.

Sex nuvarande frekvenshelheter får vardera en enskild ny frekvens. De som får en ny frekvens är Radio Vaasa/Karleby, SBS Discovery Radio Jyväskylä/Keuru, SeaFM/Torneå, Nostalgia/Haapavesi, Järviradio/S:t Michel samt Radio Kajaus/Kittilä.

Rundradion Ab (YLE) får fem nya frekvenser för Radio Suomi och Yle Puhe i Mellersta Österbotten och Enare.

Frekvensändringarna gäller Kevyt Kanava Oy, Järvi-Savon Viestintä Oy, NRJ Finland Oy Ab och SBS Discovery Radio Oy. Ändringarna medför effektivare användning av kanalernas frekvenser.

Ytterligare information:

Sini Wirén, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2532