Antti Vehviläinen blir generaldirektör för Trafikverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2012 13.10 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Statsrådet har den 13 december 2012 utnämnt ekonomie magister Antti Vehviläinen till generaldirektör för Trafikverket. Hans ämbetsperiod börjar den 1 januari 2013 och fortsätter till den 31 december 2017.

Antti Vehviläinen kommer från Stora Enso Abp där han har innehaft positionen som logistikdirektör sedan 1993.

Vehviläinen har övergripande kännedom om transportområdet. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som utredningsperson för Kommunikationsministeriet och varit medlem i styrelser, delegationer och arbetsgrupper vid statliga affärsverk och statsbolag inom transportsektorn. Dessutom har Vehviläinen varit ordförande för Trafikverkets delegation under hela den tid som verket funnits till.

Trafikverket inledde sin verksamhet i början av 2010, när de sex dåvarande ämbetsverken inom Kommunikationsministeriets trafikförvaltning slogs samman till två nya ämbetsverk, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket (Trafi).

Trafikverkets ansvarsområde omfattar hela trafiksystemet och alla trafikformer med undantag av luftfart. Ämbetsverkets uppgift är att se till att Finland har ett väl fungerande trafiksystem som betjänar medborgarnas och näringslivets trafik- och transportbehov och som är energieffektivt, miljövänligt och säkert.


Ytterligare information:
Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389