Antti Vehviläinen blir generaldirektör för Trafikverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2012 13.26 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.27
Nyhet

Statsrådet har den 13 december 2012 utnämnt ekonomie magister Antti Vehviläinen till generaldirektör för Trafikverket. Hans ämbetsperiod börjar den 1 januari 2013 och fortsätter till den 31 december 2017.

Antti Vehviläinen kommer från Stora Enso Abp där han har innehaft positionen som logistikdirektör sedan 1993.