Antti Malste blir minister Harakkas specialmedarbetare

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2022 9.16 | Publicerad på svenska 1.4.2022 kl. 9.32
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakkas specialmedarbetare Antti Malste (Foto: Industrifacket)
Kommunikationsminister Timo Harakkas specialmedarbetare Antti Malste (Foto: Industrifacket)

Antti Malste (Pol. mag.) inleder sitt arbete som vikarie för kommunikationsminister Timo Harakkas specialmedarbetare fredagen den 1 april 2022.

Malste övergår till uppgiften från uppdraget som chef för den externa kommunikationen vid Industrifacket.

Som minister Harakkas specialmedarbetare svarar han bland annat för ärenden som gäller data, ny teknik, mediepolitik och ministeriets koncernstyrning samt för strategisk planering och beredningsprocesserna vid regeringens förvaltningsövergripande helheter.

Malste har tidigare arbetat bland annat som sakkunnig i frågor som gäller samhällsrelationer vid Fackförbundet Pro och som generalsekreterare för Finlands Yrkesstuderandes Förbund - SAKKI rf.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Antti Malste, tfn 050 400 1628, Twitter: @AnttiMalste