Ansökningsomgången för nätkoncessioner i landskapet Åland har öppnats

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2018 15.00
Pressmeddelande
Länkmast vid havet. (Foto: Shutterstock)
Länkmast vid havet. (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet förklarar nätkoncessioner i frekvensområdet 2 100 megahertz (MHz) i landskapet Åland lediga att sökas. Sammanlagt ledigförklaras fyra nätkoncessioner som gäller till utgången av 2033.

Om sökandena blir färre än fyra kan frekvenskapaciteten fördelas jämnt mellan de sökande. Enligt koncessionsvillkoren ska koncessionshavaren anlägga nätet så att det inom tre år från början av koncessionsperioden täcker 99 procent av befolkningen i landskapet Åland.

För närvarande innehas nätkoncessioner i frekvensområdet 2 100 MHz i landskapet Åland av det åländska bolaget Ålcom samt Telia och Elisa. De nuvarande koncessionerna gäller till och med den 18 mars 2019. Frekvensområdet 2 100 MHz kan användas för att tillhandahålla mobila bredbandstjänster och telefonitjänster med teknikerna 3G och 4G.

Vid kommunikationsministeriet bereds som bäst en ändring av frekvensförordningen för Åland för att göra det möjligt att tillhandahålla även 5G-uppkopplingar i frekvensområdet 2 100 MHz.

Vad händer härnäst?

Statsrådet beviljar koncessionerna när ansökningsomgången har avslutats. Koncessionerna gäller från den 19 mars 2019 till den 31 december 2033.

Koncessionsansökan med bilagor ska lämnas till kommunikationsministeriets registratorskontor. Ansökningstiden går ut den 18 januari 2019 kl. 12.00. Närmare upplysningar om ansökningsförfarandet och koncessionerna finns på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi/toimiluvat.

Ytterligare information
Katariina Vuorela, överinspektör, tfn 0295 342 029, Twitter @vuorelakata
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn  050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen