Ändringsförslagen i körkortslagen på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2018 10.44 | Publicerad på svenska 4.9.2018 kl. 10.48
Pressmeddelande
Ett digitalt körkort (Bild: Trafi/Matti Immonen )
Ett digitalt körkort (Bild: Trafi/Matti Immonen )

Kommunikationsministeriet har sänt på remiss ett förslag till ändring av körkortslagen. Enligt propositionsutkastet ska det vid sidan av det traditionella körkortet bli möjligt att påvisa erhållen körrätt med en app som innehåller ett digitalt körkort.

Det digitala körkortet är en frivillig tillvalstjänst som körkortsinnehavare kan ladda ner på sin mobiltelefon. Att utreda möjligheterna att införa ett digitalt körkort var ett av de nya avregleringsprojekt som regeringen enades om vid ramförhandlingarna i våras. Det digitala körkortet är en del av appen Autoilija som Trafiksäkerhetsverket Trafi har tagit fram.

Dessutom föreslås det att körkort utfärdade på Färöarna och Grönland ska godkänns för att framföra fordon i Fastlandsfinland under högst ett år efter körkortsinnehavarens inresa i landet. Förslaget avses gälla körkort för bil i kategori B och motorcykelkörkort. För att få körkortet bytt till ett finländskt körkort krävs avläggande av motsvarande förarexamen.

Båda förslagen gäller Fastlandsfinland.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 februari 2019.

Remisstiden för propositionsutkastet går ut den 23 september 2018. Begäran om utlåtande har publicerats på adressen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänstemannauppdrag.

Alla organisationer och medborgare kan lämna remissyttranden på nätet på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post till adressen [email protected].

Ytterligare information:
Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 0295 342 585
Maija Mansikkaniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 342 016

Anne Berner