Ändringarna i körkortslagen träder i kraft den 1 juli 2018

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2018 13.30
Pressmeddelande

Körkortsutbildningen och förarexamina ändras i början av juli. I och med lagändringarna blir det möjligt att tillämpa nya alternativa metoder för undervisning och inlärning. Reformen innebär att den obligatoriska undervisningen minskar medan examen blir mer krävande. Lagändringarna gäller andra körkort än körkort för lastbil och buss.

Regeringen framställde den 17 maj 2018 att ändringen av körkortslagen stadfästs. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen den 18 maj 2018.

I lagen ingår två uttalanden av riksdagen. Riksdagen förutsätter att statsrådet följer upp hur körkortsreformerna utfaller, framför allt i fråga om trafiksäkerhet och lika konkurrensvillkor, och i förekommande fall vidtar åtgärder mot snedvridningar i konkurrensen.

Dessutom förutsätter riksdagen att statsrådet låter göra en uppföljande undersökning om hur de ändringar som nu föreslås har genomförts och vilka konsekvenserna blivit, i synnerhet med avseende på hur trafiksäkerheten, logistiken och yrkesförarna påverkas av de framtida förfaringssätten inom transportområdet.

Närmare information om innehållet i reformen finns i Trafiksäkerhetsverket Trafis webbtjänst: https://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/jag_vill_ha_korkort/forarexamen_fornyas

Mer information:

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0400 316 178

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 040 716 4140