Ändringar vid årsskiftet inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2010 14.54 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.06
Nyhet

Information om ändringar som träder i kraft inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde har samlats i ett meddelande som publicerades 21.12.2010. Ändringar sker bland annat i avgifter som gäller förvaltningsområdet.

Som huvudregel återfinns ändrade lagar och förordningar i justitieministeriets webbtjänst Finlex.