Ändringar i kraven på traktorkörkort

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 14.14 | Publicerad på svenska 30.12.2015 kl. 14.18
Pressmeddelande

Från och med den 1 januari 2016 fastställs kraven på traktorkörkort utifrån traktorns högsta konstruktiva hastighet. Den mest betydande förändringen i de nuvarande bestämmelserna är att en traktor som går 40-60 km/h får köras av en 15-åring. Ett teoriprov och ett manöverprov räcker som prestationskrav för körkortet.

Till följd av en ändring av fordonslagen slopas den kategori för trafiktraktorer som för närvarande tillämpas i Finland, men trafiktraktorer kan ännu tas i bruk fram till utgången av 2017. För att vid jordbruks- och skogsbrukstransporter köra en traktor som är registrerad som trafiktraktor räcker det med körrätt för kategori T, om körrätten har erhållits före ingången av 2016.

I fortsättningen förblir nuvarande kategori T för traktorkörkort oförändrad: traktorns högsta konstruktiva hastighet är 40 km/h och minimiåldern för körkortet är 15 år. Mellankategorin LT omfattar traktorer vars högsta konstruktiva hastighet är 40-60 km/h. Även detta körkort kan tas som 15-åring.

För att köra de allra snabbaste traktorerna, vars maximihastighet är över 60 km/h, krävs det körkort för bil. Körkortskategorin beror på traktorns totalvikt.

Lätta traktorer med en totalvikt på mindre än 3 500 kg får köras av en person med körkort för personbilar i kategori B. Viktklassen 3 500-7 500 kg kräver körkort för kategori C1, och ännu tyngre fordon körkort för kategori C. För att köra med släpvagn krävs det på motsvarande sätt körkort för kategori BE, C1E eller CE.

Av en traktorförare krävs det i fortsättningen yrkeskompetensutbildning endast när körningen kräver lastbilskort. Det krävs emellertid ingen yrkeskompetens vid privata icke-kommersiella körningar.

Regeringen föreslog att lagen skulle stadfästas och godkände den därmed anknutna förordningen den 30 december.

Förenklingen av bestämmelserna hänger samman med regeringens spetsprojekt som avvecklar onödig reglering.

Ytterligare information

Maria Rautavirta, överingenjör, tfn 040 718 5975, fö[email protected]