Ändringar i frekvensförordningen för Åland – ett nytt frekvensområde ska införas för en mer omfattande utbyggnad av 5G-nät

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 14.16 | Publicerad på svenska 29.11.2021 kl. 15.57
Pressmeddelande
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Det primära syftet med ändringen av förordningen är att precisera det så kallade frekvensområdet 700 megahertz för beviljande av nätkoncessioner på Åland. I framtiden ska de teleoperatörer som beviljats koncession kunna utnyttja frekvensområdet bland annat för att bygga ut 5G-nätet i större utsträckning. Statsrådet utfärdade den 25 november 2021 en förordning om ändring av frekvensförordningen för Åland.

Förordningen träder i kraft den 1 december 2021. Avsikten är att nätkoncessioner ska beviljas för frekvensområdet 700 megahertz i början av 2022.

Samtidigt har frekvensförordningen uppdaterats så att den bättre motsvarar den frekvensförordning som gäller Fastlandsfinland. Till förordningen fogades utöver preciseringen av frekvensområdet 700 megahertz fyra andra frekvensområden som lämpar sig för tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster. De kan i framtiden utnyttjas i landskapet Åland för att bygga trådlösa bredbandsförbindelser, vilket främjar ibruktagandet av nya digitala tjänster på Åland.

Till frekvensförordningen fogades det så kallade frekvensområdet 26 gigahertz, det vill säga 25,1-27,5 gigahertz, och det så kallade frekvensområdet 1,5 gigahertz, det vill säga 1427-1518 megahertz. Genom förordningen möjliggjordes dessutom tillhandahållande av en begränsad lokal nättjänst i ett mobilnät inom ett avgränsat område där allmän televerksamhet utövas. Ett sådant nät kunde erbjudas till exempel till hamnar eller flygfält, om verksamheten kan anses vara lokal och begränsad. För lokala kommunikationsnät anvisades i förordningen frekvensområdena 24,25-25,1 gigahertz och 2300-2320 megahertz. Dessa fyra frekvensområden är redan i bruk i Fastlandsfinland.

Statsrådet beviljade år 2020 nätkoncessioner för frekvensområdet 3,5 gigahertz på Åland, vilket har gjort det möjligt att bygga de första 5G-näten i landskapet Åland.

Vad händer härnäst?

Förordningen träder i kraft den 1 december 2021. Statsrådet bereder beviljandet av nätkoncessioner för frekvensområdet 700 megahertz på Åland. När koncessionerna har beviljats kan teleoperatörer använda frekvensområdena för att bygga nät i enlighet med koncessionsvillkoren.

Ytterligare information:

Heidi Mäntylä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 073, heidi.mantyla(a)gov.fi