Alla sökande fick programkoncession till televisionens kanalknippe F

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2012 13.49 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Regeringen har den 22 mars beviljat alla sökande programkoncession till kanalknippe F. Kanalerna är avgiftsbelagda.

MTV Ab får koncessionen för högupplösningskanalerna Canal+ First HD och Canal+ Urheilu HD.

Turner Broadcasting System Europe Limited får koncessionen för nyhets- och aktualitetskanalen CNN International. CNN:s bildskärpa är normal.

Det skulle ha funnits utrymme i kanalknippet F för ännu en normal tv-kanal. Koncessionerna som beviljades nu är i kraft 15.4.2012 - 31.12.2016.

Ytterligare information
Jussi Mäkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 509 9757