Aktuellt om trafiksäkerheten – första trafiksäkerhetsforumet 12.6.2023

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2023 13.59 | Publicerad på svenska 19.7.2023 kl. 14.54
Pressmeddelande
Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM

Som en del av genomförandet och uppföljningen av trafiksäkerhetsstrategin ordnar kommunikationsministeriet för första gången ett trafiksäkerhetsforum måndagen den 12 juni 2023 kl. 10–13. Vid hybridevenemanget diskuteras aktuella frågor som gäller trafiksäkerhet.

Statsrådet fastställde i sitt principbeslut om trafiksäkerhetsstrategin i mars 2022 åtgärder som syftar till att förbättra trafiksäkerheten och förebygga trafikolyckor på ett övergripande sätt – på land, till sjöss och i luften.

Teman för det första forumet är trafiksäkerhetsutveckling, trafiksäkerhet och trafikbeteendepåverkan

För att utvärdera genomförandet av trafiksäkerhetsstrategin inrättades en uppföljningsgrupp som också hade till uppgift att ordna ett trafiksäkerhetsforum. Vid det årliga forumet ska man presentera hur genomförandet av trafiksäkerhetsstrategin framskrider och diskuteras aktuella frågor som gäller trafiksäkerheten, såsom nya fenomen och trafiksäkerhetsforskning.
 
Vid årets forum kommer man att höra om trafiksäkerhetsutvecklingen inom olika trafik- och transportformer 2022, jämföra trafiksäkerheten i Finland och Norge och diskutera hur man kan påverka trafikbeteendet. Vid evenemanget framförs också Europeiska kommissionens hälsning.

Anmäl dig till forumet senast 5.6.2023

Anmäl dig till trafiksäkerhetsforumet senast måndagen den 5 juni 2023. När du anmäler dig ska du välja mellan att delta på plats i miljöministeriets lokaler i Helsingfors eller via Teams. Deltagarlänken skickas elektroniskt en dag före evenemanget till dem som anmält sig. Antalet evenemangsdeltagare i miljöministeriets lokal Pankkisali är begränsat.

Ytterligare information: 

Sofia Johansson, specialsakkunnig, tfn 0295 342 090, [email protected]
Juuso Suomento, specialsakkunnig, tfn 0295 342 071, [email protected]