Ägarstyrningen för Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy ändras den 21 november 2011

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2011 13.41 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.35
Pressmeddelande

Ägarstyrningsansvaret för Arctia Shipping Oy och Meritaito Oy överförs från kommunikationsministeriet till statsrådets kansli. Den 17 november 2011 beslutade regeringen att ändra en förordning som berör kommunikationsministeriet. Förordningsändringen träder i kraft från och med den 21 november 2011, då överföringen av ägarstyrningen genomförs.

Överföringen av ägarstyrningen för bolagen grundas på ett beslut som fattades av statsrådet den 3 november 2011. I enlighet med statens ägarpolitik sker styrningen av statliga bolag med kommersiell verksamhet centraliserat från ägarstyrningsavdelningen vid statsrådets kansli.

Av de statliga företagen kvarstår under kommunikationsministeriets ägarstyrning Finavia Abp, som svarar för nätet av flygplatser och flygtrafiktjänsterna, samt Finnpilot Pilotage Ab, som svarar för lotsverksamheten. Ministeriet har också ägarstyrningsuppgifter för Rundradion Ab.

Ytterligare information:

Rita Linna, regeringsråd, tfn 09 160 28559, 040 582 9699