TEN-T-tukea useille suomalaisille liikennehankkeille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2013 11.25
Tiedote

EU:n komissio esittää Suomen valtion liikennehankkeille yhteensä noin 68 miljoonan euron TEN-T-tukea. Rahoitusta ovat saamassa 13 hanketta, joista merkittävimmät ovat jäänmurtajan hankinta, Kehäradan täydennyshanke sekä Seinäjoen ja Oulun välisen radan rakentaminen.

TEN-T-rahoituskomitea hyväksyi komission TEN-T-hankkeiden rahoitusta koskevan esityksen. Esitys etenee vielä Euroopan Unionin neuvoston ja parlamentin vahvistettavaksi. Komissio tekee lopullisen rahoituspäätöksen syksyn 2013 aikana.

Esityksen mukaan Suomi olisi saamassa monivuotista TEN-T-tukea yhteensä 68 miljoonaa euroa. Summasta osoitettaisiin jäänmurtajan hankintaan tähtäävään WINMOS-hankkeeseen noin 29,7 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on 25,4 miljoonaa euroa, ja Kehäradan täydennysrakentamiseen noin 26,8 miljoonaa euroa. Monivuotisen tuen listalla ovat myös muun muassa Helsinki-Tallinna kaksoissatama hanke (11,3 milj. euroa) ja Merenkurkun laivaliikenteen tuet (6,1 milj. euroa).

TEN-T-hankkeiden monivuotisesta ohjelmasta tuetaan pääasiassa EU:n prioriteettihankkeita ja muutamia komission priorisoimia yleiseurooppalaisia hankkeita. Suomessa näitä hankkeita ovat muun muassa E18-tie ja ratayhteys Turun satamasta Vainikkalan raja-asemalle sekä Itämeren ja Keski- ja Länsi-Euroopan maita yhdistävät meriväylät.

Yksivuotista hanketukea Suomelle olisi tulossa lähes 16 miljoonan euron edestä. Merkittävin tuen kohde olisi Seinäjoen ja Oulun välisen rautatien rakentaminen, noin 12,8 miljoonaa euroa. Lisäksi yksivuotista tukea saisivat Luumäen ja Imatran välisen radan ja E18 tien Haminan ja Vaalimaan välisen osuuden suunnitteluhankkeet.

Koko Euroopassa tällä kierroksella rahoitettavia TEN-T-hankkeita on 89 kappaletta. TEN-T-rahoitusta saaneiden hankkeiden tulee olla valmiit vuoden 2015 loppuun mennessä.

Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T-verkko) muodostuu maantie-, rautatie-, sisävesi-, lento- ja meriliikenteen yhteyksistä Euroopan unionissa. Yhtenäisen liikenneverkon tavoitteena on EU:n sisämarkkinoiden ja alueellisen yhteneväisyyden sekä kestävän liikennejärjestelmän edistäminen. Tärkeänä päämääränä on myös alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden parantaminen.

Lisätietoja:

yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568, 040 535 0574
erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2349, 050 371 2294