Ajokorttimenettelyihin ja ajokortin suorittamista koskeviin säädöksiin täsmennyksiä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2012 14.00
Uutinen

Hallitus esittää tarkennuksia ajokorttilakiin ennen sen lopullista voimaan tuloa, joka on 19. tammikuuta 2013. Tarkennukset liittyvät muun muassa siirtymäkauden järjestelyihin ajokortin suorittamisen yhteydessä.

Hallitus esittää täsmennystä kuljettajantutkinnon suorittamiseen. Jos kuljettajantutkinto suoritetaan 19.1.2013 jälkeen, on tutkintoon tulevan täytettävä uudet vähimmäisikävaatimukset ja hyväksytyn tutkinnon suorittanut saa ajo-oikeuden uusien määräaikojen mukaisesti.

Täsmennykset koskevat myös lyhytaikaista ajokorttia. Jos lyhytaikainen ajo-oikeus on saatu ennen 19.1.2013, on kuljettajan suoritettava pysyvän ajokortin saamiseksi uusien säännösten mukainen syventävän vaiheen opetus (vastaa nykyistä toisen vaiheen opetusta). Jos kuljettaja saa lyhytaikaisen ajo-oikeuden uuden lain voimaan tulon jälkeen, on hänen osallistuttava sekä harjoitteluvaiheen että syventävän vaiheen opetukseen.

Hallitus esittää, että kuljettajaopetus, joka on aloitettu ennen 19.1.2013, annetaan nykyisten säännösten mukaisesti.

Hallitus hyväksyi ajokorttilain muutoksia koskevan esityksen sisällön 25. lokakuuta 2012. Ajokorttilaki tulee kokonaisuudessaan voimaan 19. tammikuuta 2013.