Hallitus ehdottaa Liikenne- ja viestintävirastoa satamapalveluita koskevien valitusten käsittelijäksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2018 13.35
Tiedote
Kontteja satamassa. (Kuva: LVM/Shutterstock)
Kontteja satamassa. (Kuva: LVM/Shutterstock)

Hallitus esittää, että satamapalveluita ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevat valitukset käsittelisi Liikenne- ja viestintävirasto. EU:n satamapalveluasetus velvoittaa jäsenvaltiot määrittämään viranomaisen, joka käsittelee asetuksen soveltamista koskevat valitukset.

Hallitus esittää liikenteen palveluista annetun lain muuttamista niin, että siinä huomioitaisiin EU:n satamapalveluasetus. Maaliskuussa 2019 voimaan tuleva satamapalveluasetus velvoittaa jäsenvaltiot määrittämään kansallisesti valitusten käsittelystä vastaavan viranomaisen sekä säätämään asetuksen rikkomisen seuraamuksista ja muutoksenhausta.

Liikenne- ja viestintäviraston valintaa tehtävään puoltavat toimialaosaaminen ja se, ettei tehtävä aiheuttaisi virastolle rajoitteita sen muussa toiminnassa. Liikenne- ja viestintäviraston olisi valituksia käsitellessään kuultava Kilpailu- ja kuluttajavirastoa, jolla on kilpailuoikeudellista osaamista.

EU:n satamapalveluasetus koskee satamien eri palveluita kuten tankkausta, aluksen kiinnitystä, matkustajapalveluita sekä aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien keräystä. Sääntelyn tavoitteena on helpottaa yritysten markkinoille pääsyä ja parantaa satamien palvelua. Suomessa asetus koskee seuraavia satamia: Eckerö, Hamina-Kotka, Hanko, Helsinki, Kaskinen, Kemi, Kilpilahti (Sköldvik), Kokkola, Maarianhamina, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Raahe, Turku ja Naantali.

Liikenne- ja viestintävirasto voisi antaa uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan sille, joka rikkoo satamapalveluasetusta. Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen voisi hakea oikaisua virastolta ja sen jälkeen tarvittaessa valittamalla hallinto-oikeuteen.

Virastouudistuksessa Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistetään uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Satamapalveluasetusta sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa 24.3.2019 alkaen ja siihen mennessä asetusta täydentävät kansalliset säännökset on saatava voimaan. Laki tulisi voimaan samana päivänä kuin EU:n asetus eli 24.3.2019.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Mira Karppanen, p. 0295 34 2094
Liikenneneuvos Jari Gröhn, p. 0295 34 2501