Trafikverkets trafikledningsfunktioner bolagiseras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2017 15.10 | Publicerad på svenska 14.6.2017 kl. 15.12
Nyhet

De trafikledningsfunktioner som gäller väg-, sjö- och järnvägstrafiken och som för närvarande sköts vid Trafikverket ombildas till ett statligt aktiebolag som inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade vid sitt möte den 13 juni att trafikledningsfunktionerna vid Trafikverket ska bolagiseras. Ägarstyrningen av det helt statsägda specialuppgiftsbolaget hör till kommunikationsministeriets ansvarsområde.

I fortsättningen kommer Trafikverket att upphandla trafikledningstjänster av det bolag som ska bildas. Samtidigt tydliggörs relationen mellan Trafikverket och Finrail Oy, alltså det bolag som redan nu svarar för trafikledningen på järnvägarna.

Bolagiseringen av trafikledningsfunktionerna är ett svar på de ändringar som digitaliseringen, tjänstefieringen, automatiseringen och den ökade betydelsen av information innebär. På detta sätt skapas också förutsättningar för en ökad kundorientering.