Tilläggsfinansiering för vinterunderhåll av vägar och trafiksäkerhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2018 14.05 | Publicerad på svenska 29.8.2018 kl. 14.10
Pressmeddelande

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2019. Vid budgetförhandlingarna avtalade man om ett trafikpaket på 49 miljoner euro som ska förbättra trafiksäkerheten och vinterunderhållet av vägar.

Av detta paket anvisas 25 miljoner euro till vinterunderhållet av vägar och åtgärdandet av tjälskador. Programmet för plankorsningar förlängs med en finansiering på 10 miljoner euro. Regeringen enades också om en höjning på 4 miljoner euro av understödet för enskilda vägar, varvid det totala anslagsbeloppet stiger till 17 miljoner euro. Dessutom anvisas medel till trafiksäkerhetsarbetet och till byggandet av viltstängsel i Sastamala.

Trafikpaketet finansieras ur budgeten för 2019 samt ur tilläggsbudgeten för innevarande år.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner är tilläggsfinansieringen till trafiken viktig.

- Jag är glad över att vi kunde rikta en tilläggsfinansiering på hela 25 miljoner euro till vinterunderhållet av vägar. Denna skräddarsydda finansiering kommer till verklig nytta, konstaterar Berner.

- Denna valperiod har vi utvecklat trafiken och reviderat lagstiftningen på ett övergripande sätt. Man syftar till långsiktig planering av trafiksystemet till exempel med ett 12-årigt program. Trots att den nu fastställda skräddarsydda finansieringen är välkommen, måste man komma ihåg att man i finansieringen av trafikleder borde sträva efter ett tidsperspektiv på flera årtionden, säger Berner.

Vid budgetmanglingen kom man dessutom överens om en tilläggsfinansiering på 1 miljoner euro för planeringen av stambanan för att kunna bilda sig en helhetssyn.


Ytterligare information:

Mikael Nyberg, avdelningschef, tfn 040 837 8794 (infrastrukturprojekt, vinterunderhåll av vägar, understöd för enskilda vägar)

Laura Vilkkonen, avdelningschef, tfn 040 500 0817 (trafiksäkerhet, programmet för plankorsningar)

Pasi Ovaska, enhetsdirektör, tfn 050 467 1645 (Finansiering av trafikskydd)

Juhapekka Ristola, avdelningschef, tfn 040 078 8530 (hela budgetpropositionen)