Båtregistret överförs till Trafi

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2014 13.39 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Förvaltningen av farkostregistret överförs från magistraterna till Trafiksäkerhetsverket Trafi. I bakgrunden till överföringen finns en strävan att koncentrera registren över olika trafikmedel. Trafi ansvarar redan nu för många av färdmedelsregistren.

Regeringen föreslog den den 5. juni att republikens president ska stadfästa den nya lagen om farkostregistret.

I fortsättningen svarar Trafi för registreringsverksamheten och fattar registreringsbesluten. De biträdande tjänster som behövs för att sköta registreringsverksamheten skaffar Trafi av offentliga eller privata sammanslutningar. Dessa externa serviceproducenter för in uppgifter om farkoster och deras motorer i registret samt framställer registreringsbevis och levererar dem till kunderna.

Genom att koncentrera registreringen av färdmedlen kan man uppnå synergieffekter mellan de olika trafikmedelsregistren och göra registerföringen av färdmedel tydligare för medborgarna och myndigheterna.

Syftet med farkostregistret eller grunderna för registrering av farkoster eller deras motorer ändras inte genom den föreslagna lagen. De föreslagna ändringarna innebär inte heller att några nya undantag medges i fråga om registreringspliktiga farkoster.

Överföringen av farkostregistret betyder inte att medborgarna är skyldiga att registrera på nytt en farkost som redan finns i registret, skaffa ett nytt registreringsbevis eller en ny registerbeteckning för farkosten.

Lagen träder i kraft den 1 augusti 2014.

Ytterligare information:
Laura Aho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2009
Pipsa Eklund, utvecklingschef, Trafiksäkerhetsverket Trafi, tfn 029 5345 396