Införande av vinterdäck på tunga fordon under beredning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2016 11.06 | Publicerad på svenska 14.9.2016 kl. 11.17
Nyhet
Tung trafik (Bild: Rodeo)
Tung trafik (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriet börjar bereda en ändring i däckkraven för tung trafik.

Ändringen i däckkraven innebär att vinterdäck där slitbanans spårdjup är minst 5,0 mm ska användas på lastbilars och bussars drivaxlar under december-februari. På fordons och släpvagnars alla övriga axlar ska användas däck där spårdjupet är minst 3,0 mm. Ändringen gäller även traktorer vars konstruktiva hastighet överstiger 60 km/h.

I gällande bestämmelser görs ingen åtskillnad mellan vinter och övriga årstider.

Avsikten är att ändringarna i däckkraven ska träda i kraft redan i år, men så att företagen hinner reagera i tid på eventuella ändringar.