Staten avstår från ägande i biljettsystemet Waltti

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2016 10.22 | Publicerad på svenska 23.9.2016 kl. 10.26
Nyhet

Den 1 juli 2018 ska staten avstå från ägandet i TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy som administrerar Walttisystemet. När transportbalken träder i kraft förutsätter interoperabiliteten inte längre att staten deltar i Walttisamarbetet.

När staten avstår från ägandet i Waltti kommer bolaget att vara en aktör bland andra aktörer som erbjuder biljett- och betalsystem. Redan när ministeriet beredde transportbalken angav ministeriet att Waltti inte får betraktas som det enda godtagbara biljettsystemet vid konkurrensutsättning av statens kollektivtrafik.

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy är ett internt (inhouse) bolag som ägs av staten och kommunerna. Bolaget producerar biljett- och betalsystemtjänster (Waltti) för kollektivtrafiken i städer och kommuner.

Staten äger 14 procent av bolaget. Statens representant i bolaget är Trafikverket. Konkurrensutsättningar av kollektivtrafiken görs av kommuner och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.