Samarbete tema för frekvenskonferensen för Östersjöländer

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2015 16.04 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet
Radio frekvenser (Bild: Rodeo)
Radio frekvenser (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriet ordnande den 21 oktober 2015 en inofficiell frekvenskonferens för Östersjöländerna. På mötet diskuterades bland annat hur länderna runt Östersjön tänker använda frekvensområdet 700 MHz och vilka förutsättningar det finns för ett samarbete inom området.

Kommunikationsminister Anne Berner betonade i sitt anförande vid öppningen av konferensen att snabba dataförbindelser, och särskilt frekvenser, är hörnstenar för digitaliseringen och den ekonomiska tillväxt och samhällsutveckling som digitaliseringen möjliggör. Samarbetet mellan Östersjöländerna är ett viktigt steg i denna process, eftersom frekvensfrågorna kräver mycket koordinering grannländerna emellan.

Till exempel i Finland och i Sverige har frekvensområdet 700 MHz reserverats för det mobila bredbandet från och med 2017.

Deltagare i konferensen var företrädare för de ministerier och ämbetsverk som svarar för frekvensfrågor i Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Estland.