Anmälan till auktionen av 5G-frekvenser inleddes

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2018 13.07 | Publicerad på svenska 11.7.2018 kl. 13.13
Pressmeddelande
Bild: LVM
Bild: LVM

Statsrådet har den 11 juli förklarat koncessioner för televerksamhet i det så kallade frekvensområdet 3,5 gigahertz (3410-3800 MHz) lediga att sökas. Frekvensområdet får användas i Fastlandsfinland för ett riksomfattande trådlöst bredband från början av 2019. Frekvensbandet i fråga kan nu för första gången användas för att bygga ut 5G-näten i Finland.

Koncessionerna beviljas genom ett auktionsförfarande. Avsikten är att auktionen ska börja den 26 september 2018. Auktionen ordnas av Kommunikationsverket.

Ett företag eller en sammanslutning som vill delta i auktionen ska göra en anmälan till Kommunikationsverket senast den 17 augusti. De ledigförklarade koncessionerna är tre till antalet, och ett företag eller en sammanslutning kan beviljas endast en koncession.

Utgångspriset på de koncessioner som auktioneras ut är 21 000 000 eller 23 000 000 euro beroende på frekvensbandet i fråga och dess egenskaper. Av dem som deltar i auktionen tas dessutom ut en deltagaravgift på 40 000 euro.

Syftet med koncessionerna är att möjliggöra ibruktagandet av 5G-mobilteknik Finland och att förbättra kvaliteten och kapaciteten hos snabba trådlösa bredbandsförbindelser. 5G är beteckningen på nästa generation av mobilkommunikation, en teknik som möjliggör allt snabbare trådlösa förbindelser och dataöverföring med ökad synkroni och tillförlitlighet.

5G väntas skapa nya tjänster och affärsmöjligheter till exempel inom området för trafik och transport och inom industrin. I de koncessioner som auktioneras ut ingår bland annat en skyldighet att överlåta frekvenser för att användas inom forskning eller produktutveckling. Närmare information om koncessionsvillkoren finns i utlysningen.

I Finland har frekvenser tidigare auktionerats ut 2009, 2013 och 2016.

Vad händer härnäst?

De aktörer som deltar i auktionen ska göra en anmälan till Kommunikationsverket senast den 17 augusti. Namnet på de företag eller sammanslutningar som anmält sig till auktionen eller andra uppgifter som lämnats är inte offentliga förrän auktionsförfarandet har avslutats. De vinnande buden offentliggörs när auktionsförfarandet har avslutats.

Ytterligare information:

Sini Wirén, kommunikationsråd, tfn 0295 342 532

Katariina Vuorela, överinspektör, tfn 0295 342 029