Förbudet mot marknadsföring av telefonabonnemang per telefon förlängs

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2015 13.55 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Kvinna talar på mobiltelefon (Bild: Rodeo)
Kvinna talar på mobiltelefon (Bild: Rodeo)

Regeringen vill förlänga det tidsbestämda förbudet mot marknadsföring av telefonabonnemang per telefon med tre år. Regeringen motiverar förlängningen med att förbudet har fungerat bra och med att den vilseledande försäljningen har minskat.

Enligt det gällande förbudet får telefonabonnemang till mobilnätet inte marknadsföras till konsumenterna per telefon, om inte konsumenten uttryckligen begär det. Förbudet gäller inte marknadsföring till ett teleföretags egna mobiltelefonkunder.

Regeringen överlämnade den 13 maj 2015 en proposition till riksdagen med förslag om att förlänga förbudet mot marknadsföring av telefonabonnemang per telefon i dess nuvarande form. Förbudet avses vara tidsbestämt och gälla till 2018. Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2015.