Statsrådet utnämnde Harri Pursiainen till kanslichef för kommunikationsministeriet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2015 13.44 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet
Harri Pursiainen (foto: Tomi parkkonen)
Harri Pursiainen (foto: Tomi parkkonen)

Statsrådet har utnämnt juris kandidat Harri Pursiainen (57) till kanslichef för kommunikationsministeriet för den femåriga mandatperiod som inleds den 1 juni 2016.

Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom ministeriet och dess förvaltningsområde.