Minister Vehviläinen: Myndigheterna beslutar om flygsäkerheten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2010 18.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Transportministrarna i Europeiska Unionen höll i dag ett videokonferensmöte med anledning av de problem för flygtrafiken som förorsakats av askmolnet som uppstått vid vulkanutbrottet på Island.

Minister Vehviläinen betonade Finlands åsikt att flygsäkerheten kommer i första hand.

- Det är flygsäkerhetsmyndigheterna som bedömer hur askmolnet inverkar på flygtrafiken och beslutar om begränsningar i fråga om användningen av luftrummet, sade Vehviläinen.

Flygpassagerarnas rätt till ersättningar då luftrummet är stängt har under de senaste dagarna diskuterats i de olika EU-länderna.

- Situationen har visat att de nuvarande EU-reglerna om flygpassagerarnas rättigheter lämnar utrymme för olika tolkningar. I ersättningsparagraferna beaktas inte så exceptionella och överraskande (force majeure) situationer som den nu rådande. Långvariga och omfattande begränsningar av flygtrafiken kan bli oskäliga med tanke på flygbolagens ersättningsskyldighet, bedömer Vehviläinen.

På grund av tekniska problem kunde endast en del av EU-länderna delta i videokonferensmötet. Trafikminister Anu Vehviläinen hade för avsikt att vid mötet representera Finland. Efter flera timmars försök lyckades ordförandelandet emellertid inte få kontakt med alla länder. Finland lämnade skriftligt in sin åsikt till EU-ordförandelandet Spanien.