Kommunikationsminister Sanna Marin: Regleringen av taxitrafiken ses över och problem åtgärdas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2019 14.33 | Publicerad på svenska 1.7.2019 kl. 14.39
Pressmeddelande
Minister Sanna Marin (Bild: Statsrådet)
Minister Sanna Marin (Bild: Statsrådet)

Kommunikationsminister Sanna Marin har satt igång arbetet för att åtgärda problem i regleringen av taxitrafiken och för att revidera lagstiftningen om den. I regeringsprogrammet understryks aspekter såsom taxitrafikens säkerhet, bekämpning av grå ekonomi och regional tillgänglighet. I programmet konstateras också att praxis vid konkurrensutsättning av taxiresor ersatta av Folkpensionsanstalten ska ses över.

Under 2019 utreder kommunikationsministeriet i samarbete med olika myndigheter konsekvenserna av den reform av regleringen av taxitrafiken som trädde i kraft förra sommaren. Utifrån utredningarna inleds ett lagstiftningsprojekt för att åtgärda brister.

Kommunikationsminister Sanna Marin betonar vikten av konsekvensbedömning vid lagberedningen.

- Regeringens mål är att säkerställa att taxitjänsterna är säkra och högklassiga och motsvarar användarnas behov. Konstaterade problem kommer att rättas till. För en revidering av lagstiftningen behövs en heltäckande och noggrann bedömning av vilka problem den gällande lagen innehåller. Vi vill agera utifrån fakta och höra såväl allmänheten som taxibranschen, konstaterar minister Marin.

Taximarknadens funktion utvärderas av flera myndigheter

Lagen om transportservice trädde huvudsakligen i kraft den 1 juli 2018. I denna totalreform ingick ändringar som gällde taxitrafiken. 

Olika myndigheter bedömer för närvarande taximarknadens funktion samt samlar in statistik- och uppföljningsuppgifter inom sitt eget område. Lagen om transportservice har inneburit stora förändringar, och en heltäckande utvärdering av konsekvenserna görs under 2019.

Konkurrens- och konsumentverket bedömer förmedlingscentralernas ställning och vilken inverkan den har på konkurrensen. Skatteförvaltningen bedömer vilka konsekvenser ändringarna i regleringen av taxitrafiken har haft med tanke på grå ekonomi. Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar regelbundet prissättningen och planerar riktade övervakningsinsatser i fråga om taxitrafiktillstånd utifrån uppgifter från Skatteförvaltningen.

Ytterligare information:
Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter @WirenSini