Minister Kiuru om sjökabelbeslutet: Finland en säker informationshamn

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2014 11.11 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen har beviljat finansiering för en ny undervattenskabel för datatrafik från Finland till Tyskland. Minister Krista Kiuru gläder sig över att kabelprojektet, som initierades av kommunikationsministeriet, blir av. En ny förbindelse lockar investerare till Finland och gör landet till en betydande internationell knutpunkt för molntjänstverksamhet och datacentraler.

- Vår geopolitiska ställning bygger dels på geografi, dels på våra egna beslut. Vi måste själva våga utveckla Finland till en viktig informationshamn där företag och länder tryggt kan lagra kritisk information. Därför föreslog jag riktlinjer om kabeln redan i förra årets rambeslut, och utgående från det har förberedelserna nu slutförts. Genom dylikt agerande förstärker vi bilden av vårt land som ett centrum för datatrafik, konstaterar undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru, som var med och väckte tanken om sjökabeln.

Internetanvändningen och affärsverksamheten i anslutning till den ökar exponentiellt. Tack vare sjökabeln torde Finland locka ny affärsverksamhet, vilket ger nya arbetsplatser. Finlands ställning som ett betydande centrum för datatrafik stöder alltså indirekt också sysselsättningen.

De befogenheter som tilldelats ägarstyrningsenheten som ansvarar för projektet och det arbete som den gör förstärker budskapet om att staten har förbundit sig att utveckla en helt ny industrigren i Finland. Då blir också fler privata företag villiga att delta i projektet.

- Nu är det verkligen möjligt att göra Finland till molntjänstföretagens förlovade land. Den här investeringen tillsammans med renare nätverk och en lagstiftning som garanterar personlig integritet ger Finland en större konkurrenskraft när det gäller att locka ny affärsverksamhet till landet, säger minister Kiuru.

Ytterligare information

Antton Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676