Miljökonsekvensbedömningen av Helsingforsregionens flygplats förbereds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2009 15.58 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet fortsätter utredningarna av en allmän flygplats i Helsingforsregionen. Ministeriet strävar nu till att så snart som möjligt göra upp ett samarbetsavtal om förfarandet vid bedömningen av miljökonsekvenserna (YVA) med de centrala intressentgrupperna i ärendet.

Avsikten är att skapa förutsättningar för reservering av ett område för en flygplats som betjänar den allmänna luftfarten. Miljökonsekvensbedömningen ger exakta och jämförbara uppgifter om olika alternativ, men beslutsfattandet i ärendet ingår inte i bedömningsprocessen.

Ministeriet har stannat för att bereda ett program för bedömande av miljökonsekvenserna utgående från följande alternativ: ett alternativ där man utvecklar Helsingfors-Malm så att startbanan vänds i en riktning som är fördelaktigare för flygtrafiken, alternativet Hirvihaara i Mäntsälä samt ett alternativ i Borgåregionen (Backas eller Hindhår).

Så som lagen om miljökonsekvensbedömning förutsätter behandlar man dessutom det så kallade nollalternativet, alltså att verksamheten vid Helsingfors-Malm fortsätter i sin nuvarande form.

De centrala urvalskriterierna har varit läget med tanke på flygverksamheten och luftrummets användning, förbindelserna till huvudstadsregionen samt markanvändningen i regionen. Dessutom har man beaktat möjligheten att placera Gränsbevakningsväsendets helikopterbas i anslutning till flygplatsen.

Lösningen innebär att alternativen Kärkölä, Lojo, Loppi och Kiikala flygplats i Salo, som varit framme i det sista skedet, inte är med i det kommande bedömningsförfarandet.

Om de här kommunerna eller landskapsförbunden anser det vara viktigt att miljökonsekvenserna bedöms i detta sammanhang också för nämnda placeringsorter, så är ministeriet redo att samarbeta, förutsatt att de också betalar tilläggskostnaderna för bedömningen.

Ytterligare information:
överingenjör Risto Murto, tfn (09) 160 28639, 040 505 3320