Lastbilsförarnas krav på yrkesbehörighet träder i kraft

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2009 16.04 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Att köra lastbil förutsätter i fortsättningen att man förutom körkortsundervisning genomgått undervisning för yrkeskompetens och att man deltagit i regelbundet återkommande fortbildning. Också kraven på körkortsundervisningen för lastbil förändras.

Ändringarna träder i kraft den 10 september. Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens gäller rätten att köra lastbil för dem som får den efter 10.9.2009. Fortbildningen gäller också de lastbilskörkort som redan är i kraft.

Utbildningen för yrkeskompetens berättigar till att köra alla slags lastbilar eller fordonskombinationer dragna av lastbil, under förutsättningen att föraren har körrätt och körkort för motsvarande klass av fordon eller fordonskombination.

En person som genomgått utbildning för grundläggande yrkeskompetens i sin fulla längd kan som 18-åring avlägga körkort av klass C och därefter arbeta som yrkesförare. I undervisningen som omfattar 280 timmar ingår teori- och körundervisning.

Fortbildning som upprätthåller yrkeskompetensen blir obligatorisk för alla de förare som vill behålla rätten till kommersiella godstransporter. Fortbildningen omfattar 35 timmar och man bör delta i den med fem års mellanrum.