Datakabeln i Nordostpassagen vinner internationellt understöd

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2016 10.02 | Publicerad på svenska 25.11.2016 kl. 10.08
Nyhet

Det är både tekniskt och politiskt möjligt att dra en datakabel mellan Europa och Asien via Nordostpassagen. Detta konstateras i en utredning som Paavo Lipponen och Reijo Svento har överlämnat åt kommunikationsminister Anne Berner.

Om kabeln läggs ökar den avsevärt hastigheten i datatrafiken mellan Europa och Asien och svarar på det växande behovet av kapacitet. Projektet bedöms också vara till nytta för nationalekonomin i Europa, Ryssland och Asien.

De utmaningar som kom fram i utredningen gäller bland annat informationssäkerheten och finansieringen av projektet. Det företag som svarar för datakommunikationen bör vara en neutral aktör som även kan tillgodose integritetsskyddet.

Datakabeln avses löpa på havsbottnen på en ca 10 500 kilometer lång sträcka från Japan och Kina till Kirkenes i Norge och Kolahalvön i Ryssland. Genomförandefasen av projektet väntas ta flera år.