Klockan ställs om till vintertid söndagen den 30 oktober

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2022 15.45 | Publicerad på svenska 26.10.2022 kl. 15.51
Pressmeddelande
Vi går över till vintertid söndagen den 30 oktober 2022. (Bild: LVM)
Vi går över till vintertid söndagen den 30 oktober 2022. (Bild: LVM)

Sommaren är slut och vi går över till vintertid (normaltid) natten mellan lördag och söndag. Klockan ställs tillbaka en timme söndagen den 30 oktober 2022 klockan 4.00 på efternatten.

Klockan ställs om i alla EU-medlemsstater samma dag och på samma klockslag. Att omställningen görs vid samma tidpunkt är viktigt till exempel för den internationella tåg- och flygtrafiken. Klockan ställs alltid om den sista söndagen i mars och oktober. Efternatten till söndag har valts som tidpunkt eftersom trafiken då är som lugnast och omställningen av klockan skapar så liten olägenhet som möjligt.

I Finland har sommartid och normaltid tillämpats varje år sedan 1981. Enhetlig praxis med sommartid och vintertid tillämpas i hela Europeiska unionen.

Slopandet av omställningen av klockan skjuts fram

Europeiska kommissionen föreslog 2018 att den tidsomställning som görs två gånger per år ska slopas enhetligt i hela Europeiska unionen.

Den ursprungliga tidsplanen för kommissionens förslag har inte uppfyllts. Våren 2019 röstade Europaparlamentet för att avskaffa tidsomställningen. Då föreslog parlamentet att klockorna skulle ställas om för sista gången 2021.

Förslaget väntar dock fortfarande på behandling i Europeiska unionens råd, eftersom rådet och parlamentet kommer att fatta ett gemensamt beslut i frågan. Behandlingen i rådet förutsätter att alla medlemsstater bildar sin egen ståndpunkt i frågan.Behandlingen av ärendet i rådet har tills vidare avstannat.

Ytterligare information:

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975, [email protected]