Kiuru: Kommissionens förslag om gemensam telemarknad kräver mer arbete

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2014 13.50 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru deltar som bäst i ett möte som hålls den 27 november 2014 med Europeiska unionens råd för telekommunikation, på vilket man diskuterar innehållet av förordningen om en inre marknad för elektronisk kommunikation. Målet med förordningen är att skapa inre marknader för telekommunikation i Europa.

- En telekommunikationsmarknad som omfattar hela Europa och som har gemensamma och rimliga roamingavgifter och en reglering som säkerställer ett fritt internet låter bra. Tyvärr innehöll kommissionens ursprungliga proposition många förslag vars europeiska och nationella konsekvenser saknar en tillräckligt utförlig bedömning, konstaterar minister Kiuru.

- Trots det att vi understöder strävan efter att sänka roamingavgifterna då man reser inom EU, kan vi inte göra det på bekostnad av finska konsumenter och företag. Förslaget har medfört hot om att de inhemska telefon- och bredbandsavgifterna skulle stiga. Jag är glad att vi genom aktivt arbete fått Europeiska kommissionen att fortsätta beredningen utifrån medlemsländernas ändringsförslag.

Finlands anförande vid mötet spelade en avgörande roll då man fattade beslut om att förslaget ännu inte var moget nog att genomföras, utan kräver mer arbete innan det kan slutföras tillsammans med Europaparlamentet.

- Om lagstiftningen bereds vårdslöst och i skymundan leder det till ett dåligt slutresultat, som är omöjligt att motivera för konsumenter och företag inom branschen. Det underminerar trovärdigheten av EU:s lagstiftningsarbete, påpekar minister Kiuru.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, kommunikationsråd, chef för enheten, tfn 0295 34 2585