Juhapekka Ristola och Sabina Lindström fortsätter som avdelningschefer

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2020 13.44 | Publicerad på svenska 22.10.2020 kl. 13.55
Pressmeddelande
Juhapekka Ristola och Sabina Lindström (Bild: Kommunikationsministeriet)
Juhapekka Ristola och Sabina Lindström (Bild: Kommunikationsministeriet)

Den 22 oktober 2020 utnämnde statsrådet Juhapekka Ristola till avdelningschef för avdelningen för koncernstyrning och Sabina Lindström till avdelningschef för nätavdelningen för tiden 1.1.2021 -31.12.2025.

Juris kandidat Juhapekka Ristola har varit avdelningschef för avdelningen för koncernstyrning sedan ingången av 2016 och före det avdelningschef för kommunikationspolitiska avdelningen åren 2010-2015. Ristola har varit anställd vid kommunikationsministeriet sedan 2002. Han var chef för enheten för kommunikationsnät åren 2007-2010. Ristola har också arbetat bl.a. vid Springtoys Oy som förvaltnings- och affärsverksamhetsdirektör samt vid Huvudstaben som militärjurist.

Politices magister Sabina Lindström har varit avdelningschef för nätavdelningen sedan början av oktober 2018 och före det direktör för nätavdelningen i cirka ett år. Lindström har varit anställd vid kommunikationsministeriet sedan 1996. Hon har varit chef för flera enheter vid ministeriet och direktör åren 2011-2017.

Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ministeriets ledningsgrupper, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 050 078 7742