Lagen om transportservice ska underlätta vardagsmobilitet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2018 13.19 | Publicerad på svenska 27.9.2018 kl. 13.24
Pressmeddelande

Lagen om transportservice skapar förutsättningar för digitalisering och nya affärskoncept inom transportsektorn. Det centrala målet för lagen är att möjliggöra kundorienterade trafiktjänster. För att uppnå målen är det väsentligt att man öppnar data.

En regeringsproposition om de ändringar som ingår i den tredje fasen av lagen om transportservice överlämnades till riksdagen den 27 september 2018. Den första och andra fasen av lagen om transportservice är redan i kraft.

- Premisserna för lagen om transportservice har från första början varit en övergripande uppsättning trafiktjänster som ger dem som använder tjänsterna flexibilitet och valfrihet. Progressiva trafiktjänster hjälper också att minska utsläpp. Lagen om transportservice är en omfattande helhet som ger beredskap inför framtiden. Lagreformen slutförs genom propositionen som nu överlämnas till riksdagen, säger kommunikationsminister Anne Berner.

-  Konceptet mobilitet som service (Mobility as a Service, MAAS) är en finsk innovation som nått framgång även på det internationella planet. Lagen om transportservice möjliggör MAAS och vår framåtsträvande lagstiftning har väckt brett intresse både i EU-länderna och på internationell nivå.  Här är vi tydligt en föregångare och vägvisare, säger Berner.

Projektet har genomförts i tre faser på grund av att lagreformen är så omfattande. Lagen om transportservice bidrar till att genomföra regeringens spetsprojekt för smidigare författningar och för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

Smidigare yrkeskompetensreglering

Under den tredje fasen av lagreformen förenklas yrkeskompetensregleringen inom vägtrafik och sjöfart. Då det gäller att avlägga grundläggande yrkeskompetens för förare av tunga fordon föreslås det att man vid sidan av utbildning ska kunna välja ett alternativ som grundar sig på prov. Avsikten är att proven ska mäta samma kunskaper som utbildningen. Målet är att tillgodose behovet av förare.

I yrkeskompetensregleringen inom sjöfart föreslås det också ändringar. Räddningsverkens, polisens och Tullens fartyg ska lämnas utanför de allmänna kraven på kompetens och bemanning om de tillämpar ett utbildningssystem godkänt av Trafiksäkerhetsverket.

Propositionen om lagen om transportservice utvidgar beredskapsskyldigheten att också omfatta aktörer inom vägtrafiken. Målet är att se till att trafiken fungerar även i undantagsförhållanden. Beredskapsskyldigheten gäller redan järnvägs- och spårvägstrafiken samt flygtrafiken.

Propositionen avhjälper också bristen på taxiförare. För att säkra taxitjänsternas tillgänglighet har man på begäran av taxibranschen gjort ett ändringsförslag som går ut på att förarens lokalkännedom inte längre ska mätas i provet för taxiförare.

Därtill ska paragrafnumreringen i lagen om transportservice bli löpande på det sätt som riksdagen förutsätter.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Den tredje fasen av lagen om transportservice träder huvudsakligen i kraft den 1 mars 2019. Bestämmelserna om yrkeskompetens inom vägtrafiken börjar gälla den 1 januari 2020. Ikraftträdandebestämmelserna i körkortslagen träder i kraft så fort som möjligt.

Mer information:

Laura Vilkkonen, avdelningschef, överdirektör, tfn 040 500 0817, Twitter @vilkkonen
Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, överdirektör, tfn 050 344 3400, Twitter @op_rantala
Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, Twitter @TimoKievari
Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178 (speciellt yrkeskompetens), Twitter @mmaija
Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 040 071 9629, Twitter @KMiettinen
Elina Immonen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 303 2686, Twitter @ImmonenElina