Suomelta selvitys Saimaan kanavatien onnettomuudesta

kommunikationsministeriet
Julkaisuajankohta 27.2.2014 15.01 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.50
Tiedote

Suomen Saimaan kanavavaltuutettu on lähettänyt Venäjän kanavavaltuutetulle selvityksen Saimaan kanavan huoltotiellä 15. helmikuuta 2014 tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Selvitys koskee onnettomuuspaikalla vallinneita olosuhteita ja tien huoltotoimia.

Saimaan kanavaa koskevan valtiosopimuksen perusteella tien ylläpitovastuu kuuluu Suomelle. Tämän perusteella Suomen viranomaiset käynnistivät tapahtuman selvitystyöt heti onnettomuuden jälkeen.

Kanavatien ylläpidosta vastaavan viranomaisen selvityksen mukaan säätila tai tien pinnan liukkaus eivät edellyttäneet tien hiekoittamista.

Liikenne- ja viestintäministeriö yhtyy lausunnossaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen selvityksiin ja katsoo, että tien kunnossapito oli asianmukaista.

Onnettomuuden mahdollisia vaikutuksia kanavatien ylläpidolle on tarkoitus tarkastella kanavavaltuutettujen kesken selvitysten valmistuttua.

Saimaan kanavan huoltotie on luokiteltu tien tarkoitetun liikennemäärän ja erityisluonteen perusteella hoitoluokkaan, jossa talvikausina riittää liukkauden torjuntaan tien hiekoitus. Tiellä on 60 km/h nopeusrajoitus.

Tien hoito- ja ylläpitovastuu on Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus). Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on sopimus Saimaan kanavan huoltotien hoidosta NCC Roads Oy:n kanssa.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö, Saimaan kanavavaltuutettu Harri Pursiainen, p. 0295 34 2389