EU:s transportministrar: Det behövs långsiktighet i klimatarbetet inom transportsektorn

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2019 18.59 | Publicerad på svenska 20.9.2019 kl. 19.06
Pressmeddelande
Minister Marin och Minna Kivimäki, ställföreträdare för den ständiga representanten (Foto: Europeiska unionens råd)
Minister Marin och Minna Kivimäki, ställföreträdare för den ständiga representanten (Foto: Europeiska unionens råd)

- Trafiken och transporterna har en viktig roll när det gäller att stävja klimatförändringar. Vid mötet mellan EU:s transportministrar i dag stod det klart att vi behöver betydande förändringar redan inom den närmaste framtiden. Transportministrarna kräver en långsiktig strategi för att minska utsläppen från trafiken, konstaterar kommunikationsminister Sanna Marin.

Europeiska unionens transportministrar samlades i Bryssel den 20 september 2019. Minister Marin var ordförande för mötet.

Transportrådet diskuterade transporternas roll i EU:s långsiktiga klimatstrategi. Som ordförande för Europeiska unionens råd vill Finland arbeta för att EU ska vara klimatneutralt 2050.

- Diskussionerna var uppmuntrande och medlemsländerna ansåg att dagens diskussioner var viktiga. Vid diskussionerna lyfte man fram många metoder för att minska utsläppen från trafiken. Sådana är till exempel att främja gång och cykling, alternativa bränslen samt digitalisering och automatisering, att utveckla järnvägstrafiken och att effektivisera prissättningen, konstaterar minister Marin.

- Övergången till ett klimatneutralt samhälle är en stor utmaning, men samtidigt erbjuder den möjligheter för Europa att öka konkurrenskraften och att skapa nya arbetstillfällen, säger minister Marin.

- Den nu förda diskussionen utgör en god grund för att medlemsländerna och Europeiska rådet ska kunna nå samförstånd om EU:s långsiktiga klimatmål före utgången av 2019, fortsätter minister Marin.

Trafiken och transporterna står för en betydande del av klimatutsläppen.

- Transportlösningarna har en direkt inverkan på medborgarnas vardag. Medborgarna är oroade över klimatet och kräver åtgärder av oss. I Bryssel demonstrerade tusentals människor i dag för klimatet. Som politiska beslutsfattare är det vår uppgift att visa vägen för kommande åtgärder, säger minister Marin.

För första gången behandlade rådet övergripande åtgärder för att minska utsläppen från olika transportslag.

Ytterligare information:

Pirita Ruokonen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 911 3099, Twitter @piritaruo

Päivi Antikainen, direktör för klimat- och miljöenheten, tfn 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen