EU:n televiestintäsääntelyä uudistetaan

kommunikationsministeriet
Julkaisuajankohta 8.12.2016 14.00
Uutinen

Euroopan komissio antoi 14. syyskuuta laajan esityksen EU:n televiestintäsääntöjen uudistamiseksi. Esitetyssä ehdotuksessa on koottu yhteen ja päivitetty olemassa olevaa sähköisen viestinnän EU-sääntelyä.

Esitys sisältää kolme säädösehdotusta sekä 5G-tiedonannon, jossa komissio esittää unionin laajuisen etenemissuunnitelman seuraavan sukupolven verkkoteknologian nopealle ja koordinoidulle käyttöönotolle. Keskeisin ehdotus koskee sähköisen viestinnän säännöstöä, johon liittyy muun muassa radiotaajuuksien käyttöä, kiinteitä laajakaistaverkkoja sekä viestintäpalvelujen käyttäjien oikeuksia koskevia kysymyksiä. Lisäksi ehdotukset koskevat Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen BERECin roolin muuttamista sekä paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamista julkisen tuen kautta.

Valtioneuvosto lähetti EU:n televiestintäsääntöjen uudistamista koskevan kirjelmän eduskunnalle torstaina 8. joulukuuta.

Valtioneuvoston mukaan teknologisesti edistyneen Suomen ja koko EU:n sisämarkkinan kannalta on tärkeää uudistaa vanhentunutta sääntelyä vastaamaan digitaalista kehitystä. Jotta sääntely kestäisi aikaa, sen ei tulisi olla liian yksityiskohtaista.

Sääntelyehdotusten keskeisimpien osien varsinainen käsittely jäsenmaiden kesken neuvoston työryhmässä käynnistyy ensi vuoden alkupuolella. Myös Euroopan parlamentti alkaa käsitellä ehdotuksia ensi vuonna.