5G - en drivkraft för digitaliseringen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 15.00 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet
Kommunikationsminister Anne Berner, 5G seminarium 22.10,2015
Kommunikationsminister Anne Berner, 5G seminarium 22.10,2015

Kommunikationsministeriet och Kommunikationsverket ordnade den 22 oktober 2015 ett seminarium om framtidens 5G-teknik. På seminariet diskuterade experter frågor som rör teknisk forskning, utveckling och ibruktagning och dessutom drog de upp visioner om digitala tjänster som bygger på 5G.

5G-tekniken är en av drivkrafterna för digitaliseringen eftersom den svarar mot önskemål och behov som många olika användare av trådlös teknik har i fråga om mobilitet, större datahastigheter samt ökad produktivitet, säkerhet och energieffektivitet.

I sitt öppningsanförande påminde kommunikationsminister Anne Berner seminariedeltagarna om att digitaliseringen är ett genomgående tema i regeringsprogrammet.

I framtiden kommer 5G-nätet inte bara att förmedla kommunikation mellan olika användargrupper i mobilnäten, utan också mellan föremål och maskiner, speciellt i fråga om trafik och transporter.

Finlands mål är att höra till världseliten då det gäller att utveckla och använda 5G och att aktivt utöva vårt inflytande i internationella 5G-sammanhang.

På seminariet dryftades i samverkan med företag och myndigheter också hur vi kan bli föregångare i Europa inom 5G. På seminariet poängterades Finlands positiva inställning till testning och forskning av frekvenser som en av våra styrkor.